ข่าวประกาศ
วัน พุธที่ 29 มิถุนายน 2565
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ::download
วัน ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
คู่มือการขอใช้ Email Google ::ที่นี้

คู่มือการใช้งานระบบบริการบุคลากร ::ที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบ TQF ::ที่นี่
วัน พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
Username และ Password ของการเข้าใช้ Internet สามารถใช้ได้ในระบบบริการบุคลากร แล้ว ::
วัน พุธที่ 19 มิถุนายน 2556
ระบบสามารถพิมพ์ใบส่งเกรดแก้ I ได้แล้ว ที่ menu "บันทึกผลการเรียน>ใบส่งเกรดรายบุคคล" ::
วัน จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
ระบบแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ::ที่นี่