ข่าวประกาศ
วัน จันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
คู่มือการใช้งานระบบบริการบุคลากร ::ที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบ TQF ::ที่นี่
วัน พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
Username และ Password ของการเข้าใช้ Internet สามารถใช้ได้ในระบบบริการบุคลากร แล้ว ::
วัน พุธที่ 19 มิถุนายน 2556
ระบบสามารถพิมพ์ใบส่งเกรดแก้ I ได้แล้ว ที่ menu "บันทึกผลการเรียน>ใบส่งเกรดรายบุคคล" ::
วัน จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
ระบบแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ::ที่นี่
วัน พุธที่ 01 สิงหาคม 2555
โปรแกรมบันทึกเกรดนักศึกษา สามารถทำงานได้ดี ในเว็บบราวเซอร์ Chrome ::
วัน พุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
เอกสารงานอบรม TQF (สำหรับอาจารย์ใหม่) ::ที่นี่